claim content top

O NAS

 

Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów ELEKTRO-ODZYSK jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbiórki, przetwarzania oraz odzysku zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego na terenie Polski.
 

Do podstawowych celów Związku należy:

  • wsparcie dla kształtowania proekologicznych postaw społeczeństwa,
  • propozycja rozwiązań legislacyjnych, normalizacyjnych i organizacyjnych, sprzyjających rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych metod zbiórki
    oraz odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • inicjowanie, promowanie i wspomaganie rozwoju nowoczesnego elektrorecyklingu, między innymi poprzez nowe technologie i prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych dotyczących ochrony środowiska,
  • opracowywanie projektów mających na celu szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami,
    a w szczególności recyklingiem i elektrorecyklingiem.
cien